Gurdwata Gur Nanak Parkash Fresno Nagar Kirtan Oct 29 2017

Yuba City Nagar Kirtan Nov 5 2017